Hanoi: 24B Lý Thái Tổ. HK / Saigon: 116 Sương Nguyệt Ánh. Q1